Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 1885/3, ostatní plocha, o výměře 908 m2 a p.č. 1885/4, ostatní plocha, o výměře 972 m2, oba zapsané na LV č. 41 pro k.ú. Dražice u Tábora, obec Dražice. Pozemky na sebe navazují.
Požadovaná cena
16600
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Dražice u Tábora, Dražice, okres Tábor