Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 2177, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23854 m2, p.č. 2181, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2586 m2, p.č. 2194, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 712 m2, p.č. 2192/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20459 m2, p.č. 2192/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m2 a p.č. 2193, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6312 m2, vše zapsané na LV č. 41 pro k.ú. Dražice u Tábora, obec Dražice.
Požadovaná cena
1973460
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Dražice u Tábora, Dražice, okres Tábor