Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 1714/5, lesní pozemek, o výměře 1060 m2, p.č. 1714/6, lesní pozemek, o výměře 227 m2, p.č. 1714/7, lesní pozemek, o výměře 187 m2 , vše zapsané na LV č. 41 pro k.ú. Dražice u Tábora, obec Dražice a p.č. 1063/1, lesní pozemek, o výměře 4031 m2, zapsaný na LV č. 3373 pro k.ú. a obec Tábor.
Požadovaná cena
395850
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Dražice u Tábora, Dražice, okres Tábor