Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 329/11, lesní pozemek, o výměře 65 m2, p.č. 329/12, lesní pozemek, o výměře 88 m2, p.č. 329/13, lesní pozemek, o výměře 125 m2, vše zapsané na LV č. 41 pro k.ú. Dražice u Tábora, obec Dražice a p.č. 539/13, lesní pozemek, o výměře 518 m2, p.č. 539/1, lesní pozemek, o výměře 27232 m2, p.č. 533/2, lesní pozemek, o výměře 435 m2 a p.č. 533/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1454 m2, vše zapsané na LV č. 3373 pro k.ú. Klokoty, obec Tábor.
Požadovaná cena
502400
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Dražice u Tábora, Dražice, okres Tábor