Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 253/6, lesní pozemek, o výměře 112 m2, p.č. 253/8, lesní pozemek, o výměře 13 m2, p.č. 1675/50, ostatní plocha, o výměře 10 m2, p.č. 1675/51, ostatní plocha, o výměře 30 m2, p.č. 1675/52, ostatní plocha, o výměře 207 m2, p.č. 1439/1, lesní pozemek, o výměře 1446 m2 a p.č. 1528/2, lesní pozemek, o výměře 2003 m2, vše zapsané na LV č. 41 pro k.ú. Dražice u Tábora, obec Dražice.
Požadovaná cena
54700
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Dražice u Tábora, Dražice, okres Tábor