Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 782, lesní pozemek, o výměře 12592 m2, zapsaný na LV č. 3373 pro k.ú. Klokoty, obec Tábor. Pozemek kopíruje tok řeky Lužnice, v porostu je několik chat.
Požadovaná cena
355000
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Klokoty, Tábor, okres Tábor