Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 547/51, lesní pozemek, o výměře 731 m2, p.č. 547/49, lesní pozemek, o výměře 44 m2, p.č. 547/50, lesní pozemek, o výměře 100 m2, p.č. 547/53, lesní pozemek, o výměře 21 m2, p.č. 547/54, lesní pozemek, o výměře 11 m2, p.č. 696/564, ostatní plocha, o výměře 84 m2, p.č. 696/560, ostatní plocha, o výměře 1 m2 a p.č. 555/22, lesní pozemek, o výměře 18 m2, vše zapsané na LV č. 3373 pro k.ú. Klokoty, obec Tábor. Všechny pozemky na sebe navazují.
Požadovaná cena
22000
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Klokoty, Tábor, okres Tábor