Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 580/2, lesní pozemek, o výměře 1100 m2, zapsaný na LV č. 3373 pro k.ú. Klokoty, obec Tábor, p.č. 1130/1, lesní pozemek, o výměře 18379 m2 a p.č. 1145/8, ostatní plocha, o výměře 121 m2, zapsané na LV č. 3373 pro k.ú. a obec Tábor.
Požadovaná cena
437000
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Klokoty, Tábor, okres Tábor