Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2179, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 827 m2, zapsaný na LV č. 41 pro k.ú. Dražice u Tábora, obec Dražice.
Požadovaná cena
21500
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Dražice u Tábora, Dražice, okres Tábor