Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 390/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7578 m2, zapsaný na LV č. 11 pro k.ú. Oltyně, obec Opařany. Komunikace je z větší části nepoužívaná, v severní části zarostlá, ve střední části bažinatá polní cesta bez povrchové úpravy.
Požadovaná cena
37900
Platnost do
2019-08-25
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Oltyně, Opařany, okres Tábor