Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
Pozemky v k.ú. Hradec nad Moravicí parc.č. 1013/11 (ostatní plocha, 2 m2) a 1013/12 (vodní plocha, 33 m2) a v k.ú. Kajlovec, parc.č. 2/4 (vodní plocha, 95 m2) a 2/5 (ostatní plocha, 7 m2). Na pozemcích se nachází část budov a pobřežní opěrné zdi místního vodního toku Hradečná.
Požadovaná cena
67500
Platnost do
2019-08-26
Telefon
959951238
E-mail
michal.tosenovsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Michal Tošenovský
Útvar
951
Katastrální území
Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, okres Opava
Katastrální území
Kajlovec, Hradec nad Moravicí, okres Opava