Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1005/18 Prodej pozemku p.č. 703/11, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 287 m2
Požadovaná cena
244170
Platnost do
2019-08-30
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Malé Vrbno, Staré Město, okres Šumperk