Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Rekreační chata 18,p.st.p.č.47, rekreační chata 19, pozemek st.p.č.48, vodárna a sklad, pozemek p.č.85, schodiště k pláži p.č.82, sociální zařízení, pozemek st,p.č.50, sklad, pozemek st.p.č.60, oplocení, ten. kurty, volejbal.hřiště, tenis. stěna, inž. sítě - el.,vodovod, kanalizace, osvětlení, studna, ČOV, pozemky p.č.442/4,p.č.442/69,p.č.442/5, p.č.442/67, p.č.442/68,p.č.442/70, p.č.442/36,p.č.413/4,p.č.413/9,p.č.442/6,p.č.500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510, p.č.514,p.č.496,p.č.497, p.č.511, p.č.512,p.č.513,p.č.413/5, p.č.413/6, porosty na p.č.413/10,442/6,442/5, k.ú.Lipoltov, obec Tuřany, okres Cheb, krak Karlovarský + vybavení
Požadovaná cena
8690320
Platnost do
2019-08-30
Telefon
724205605
E-mail
stipkova@poh.cz
Osoba
Ing. Zdeňka Štípková
Útvar
Odbor vnitřní správy
Katastrální území
Lipoltov, Tuřany, okres Cheb