Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek • parc. č. 604/19 o výměře 586 m2, který vznikne z pozemku parc. č. 604/9 v k. ú. Zderaz u Kolešovic dle GP č. 137-86/2018. Druh pozemku vodní plocha. Pozemek je součástí koryta DVT Kolešovický potok.
Požadovaná cena
15580
Platnost do
2019-08-31
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
povodí Vlravy, státní podnik, závod Berounka
Katastrální území
Zderaz u Kolešovic, Kolešovice, okres Rakovník