Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 233/26 o výměře 1638 m2, druh pozemku vodní plocha, bude oddělen na základě GP č.č. 233-100/2018 z pozemku p.č.233/4 v k. ú. Kšice.Jedná se o část neupraveného koryta DVT Kšický potok.
Požadovaná cena
15580
Platnost do
2019-09-01
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Berounka
Katastrální území
Kšice, Kšice, okres Tachov