Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o převod pozemků KN 947/21 lesní pozemek o výměře 120 m2, 947/28 lesní pozemek o výměře 11m2, 947/79 lesní pozemek o výměře 114 m2 v k.ú. Křemže. Pozemky jsou zahrnuty do zastavěného území jako plochy určené k rekreaci - zahrady, chatové a zahrádkářské osady.
Požadovaná cena
15290
Platnost do
2019-09-06
Telefon
956 202 112
E-mail
frantisek.kadic@lesycr.cz
Osoba
František Kadič
Útvar
LS Český Krumlov
Katastrální území
Křemže, Křemže, okres Český Krumlov