Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 2371/67 ostatní plocha, manipulační plocha a výměře 828 m2
Požadovaná cena
372600
Telefon
956176112
E-mail
jaroslava.kasackova@lesycr.cz
Osoba
Jaroslava kasáčková
Útvar
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Mělník
Katastrální území
Mělník, Mělník, okres Mělník