Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 109/26, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 531 m2
Požadovaná cena
292050
Telefon
956176112
E-mail
jaroslava.kasackova@lesycr.cz
Osoba
Kasáčková Jaroslava
Útvar
Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Mělník
Katastrální území
Býkev, Býkev, okres Mělník