Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku st.p.č. 16/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m2 v k.ú. Černý Potok
Požadovaná cena
36180
Platnost do
2019-09-13
Telefon
956233107
E-mail
jana.kotaskova@lesycr.cz
Osoba
Jana Kotásková
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Černý Potok, Kryštofovy Hamry, okres Chomutov