Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemků KN p.č. 1184/2 lesní pozemek o výměře 167 m2, 1184/15 lesní pozemek o výměře 704 m2, 1197/1 lesní pozemek o výměře 4274 m2, 1197/2 lesní pozemek o výměře 293 m2, 1208 lesní pozemek o výměře 1980 m2, 1213/1 lesní pozemek o výměře 9229 m2, 1213/5 lesní pozemek o výměře 519 m2, 1213/14 lesní pozemek o výměře 11149 m2, 3150 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 192 m2, 3761 ostatní plocha-komunikace o výměře 60 m2, vše zapsáno v k.ú. Řípec a obec Řípec. Jedná se o pozemky na okraji průmyslové zóny města Veselí nad Lužnicí, mezi silnicí, železničním koridorem a dálnicí. Předmětné pozemky se nacházejí v nezastavěném území, jsou však dotčeny ochrannými pásmy železniční dráhy a komunikace, ochrannými pásmy plynovodu, vedením elektrického vedení a jeho ochranným pásmem a prochází jimi záměr vybudování cyklostezky a vedení velmi vysokého napětí 110kV Kočín-Veselí nad Lužnicí.
Požadovaná cena
15941000
Platnost do
2019-09-14
Telefon
956 193 106
E-mail
hana.duskova@lesycr.cz
Osoba
Hana Dušková
Útvar
LS Jindřichův Hradec
Katastrální území
Řípec, Řípec, okres Tábor