Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 66/2 o výměře 277 m2, druh pozemku ostatní plocha zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, kata-strální pracoviště Česká Lípa. Pozemek je zcela odlehlý od hospodářských celků divize, leží v intravilánu obce a bezprostředně sousedí s pozemky v majetku jiného vlastníka.
Požadovaná cena
6000
Platnost do
2019-09-16
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa