Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 607 o výměře 119 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, zapsaný na LV č. 84 pro k.ú. Cetenov, obec Cetenov, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Pozemek je zcela odlehlý od hospodářských celků divize, leží v intravilánu obce Těšnov a bezprostředně sousedí s pozemky v majetku jiného vlastníka. Na části pozemku stojí plechová garáž na podezdívce jako nemovitost nezapsaná v KN.
Požadovaná cena
16000
Platnost do
2019-09-16
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Hrubý Lesnov, Cetenov, okres Liberec