Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1334 o výměře 984 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, zapsaný na LV č. 356 pro k.ú. Benátecká Vrutice, obec Milovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk. Pozemek je zcela odlehlý od hospodářských celků divize, nachází se v nepřístupné poloze a je porostlý lesem.
Požadovaná cena
30000
Platnost do
2019-09-16
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Benátecká Vrutice, Milovice, okres Nymburk