Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 5088 o výměře 8 409 m2, druh pozemku ostatní plocha zapsaný na LV č. 1945 pro k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav. Pozemek je zcela odlehlý od hospodářských celků divize, leží v intravilánu obce a tvoří jej asfaltová komunikace uprostřed komplexu lesních pozemků města Benátky nad Jizerou.
Požadovaná cena
486000
Platnost do
2019-09-16
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Staré Benátky, Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav