Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nově oddělený pozemek parc. č. 1941/10 o výměře 687 m2 v k. ú. Adolfovice dle geomterického plánu č. 939-115/2019. V kastru nemovitostí je pozemek evidován jako vodní tok, v současné době se na pozemku vodní tok nenachází. Pozemek je zarostlý křovinami.
Požadovaná cena
18549
Platnost do
2019-09-19
Telefon
956951234
E-mail
barbora.nemcanska@lesycr.cz
Osoba
Barbora Němčanská
Útvar
Lesy ČR, .s p.
Katastrální území
Adolfovice, Bělá pod Pradědem, okres Jeseník