Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků pod cyklostezkou parc.č. 1986/5 (vodní plocha) o výměře 35 m2, dále o parc. č. 1986/32 o výměře 83 m2 oddělené z parc.č. 1986/1 (vodní plocha), dále parc. č. 1986/31 o výměře 199 m2 oddělené z parc.č. 1986/9 (vodní plocha), dále parc. č. 1986/30 o výměře 133 m2 oddělené z parc.č. 1986/24 (vodní plocha) dle GP, vše v k.ú.Kloboučky.
Požadovaná cena
25330
Platnost do
2019-09-20
Telefon
724523990
E-mail
andrea.mastna@lesycr.cz
Osoba
Ing. Mastná Andrea
Útvar
ST Dyje
Katastrální území
Kloboučky, Bučovice, okres Vyškov