Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe ČR
Popis
Prodej pozemků p.č. 501/4 o výměře 587 m2 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 477/2 o výměře 486 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Ujkovice.
Požadovaná cena
166000
Platnost do
2019-09-21
Telefon
956174106
E-mail
hana.bulickova@lesycr.cz
Osoba
Hana Bulíčková
Útvar
Lesy ČR,s.p. Lesní správa Nymburk
Katastrální území
Ujkovice, Ujkovice, okres Mladá Boleslav