Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemků p.č. 1775/186, lesní pozemek o výměře 50 m2, pozemek p.č. 1310/3, lesní pozemek o výměře 544 m2, lesní pozemek p.č. 1306/2 o výměře 900 m2, vše v k.ú. Růžová
Požadovaná cena
39920
Platnost do
2019-09-22
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Růžová, Růžová, okres Děčín