Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Nemovitost se nachází v blízkosti železniční tratě Opava východ. - Hradec nad Moravicí, v areálu vlastní železniční stanice Hradec nad Moravicí. Jedná se o pozemek p.č. 303/2 včetně objektu bez čp/če v k.ú. Hradec nad Moravicí. Objekt bez pč/če na tomto pozemku je přístavbou výpravní budovy ve vlastnictví Města a je krytým přístřeškem pro čekající veřejenost. Zároveň s kupní smlouvou bude uzavřena bezúplatná služebnost - právo užívání části objektu pro cestující veřejnost do doby zachování provozuschopnosti a provozování drážní dopravy ve prospěch pozemku SŽDC p.č. 304/1 a to v rozsahu dle GP č. 742-28/2018. Z hlediska územního plánu se jedná o území zařazeno do zóny D-2 - dopravní infrastruktura.
Požadovaná cena
205000
Platnost do
2019-09-27
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, okres Opava