Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1693/70, o výměře 440 m² , oddělen Geometrickým plánem č. 5160-136/2018, z pozemku parc. č. 1693/58, druh pozemku vodní plocha, katastrální území Říčany u Prahy.
Požadovaná cena
29876
Platnost do
2019-09-27
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Říčany u Prahy, Říčany, okres Praha-východ