Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. st. 1057 o výměře 32 m2 a parc. č. 1375/24, o výměře 29 m2, v k. ú. Čisovice, oddělené geometrickým plánem č. 1203-36/2018, z pozemku parc. č. 1375/1, druh pozemku vodní plocha, katastrální území Čisovice.
Požadovaná cena
30805
Platnost do
2019-09-27
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Čisovice, Čisovice, okres Praha-západ