Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 397, o výměře 13 m2, druh pozemku zast.plocha a nádvoří, nově vzniklý pozemek parc. č. 803/10, o výměře 3 m2, druh pozemku trvalý travní porost, oddělený z pozemku parc. č. 803/6, a díl „a“, o výměře 147 m2, druh pozemku ost. plocha, oddělený z pozemku parc. č. 831/29, vše Geometrickým plánem č. 537-32/2018, v katastrálním území Zlončice.
Požadovaná cena
79700
Platnost do
2019-09-27
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Zlončice, Zlončice, okres Mělník