Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemků ostatní plocha, neplodná půda KN p.č. 99/1o výměře 3.825 m2 a KN p.č. 99/4 o výměře 408 m2 v k.ú. Švastalova Lhota. Téměř celé pozemky jsou oploceny. Na části pozemku p.č. 99/1 se nacházejí dvě vodní plochy o výměře cca 2 x 250 m2. Charakterem se jedná o stavby malé vodní nádrže. Stavby jsou ve vlastnictví jiné osoby.
Požadovaná cena
1300000
Platnost do
2019-09-30
Telefon
956 197 112
E-mail
olga.rybova@lesycr.cz
Osoba
Olga Rybová
Útvar
LS Tábor
Katastrální území
Švastalova Lhota, Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram