Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Popis
Nově vzniklé pozemkové parcely: p. č. 3957/2, vedená jako vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o celkové výměře 761 m2 a pozemek p. č. 3946/2 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o celkové výměře 75 m2. Na pozemkových parcelách nejsou žádné stavby, venkovní úpravy ani trvalé porosty.
Požadovaná cena
35000
Platnost do
2019-09-30
Telefon
956 955 206
E-mail
zdenek.sasek@lesycr.cz
Osoba
Zdeněk Šašek
Útvar
Lesy ČR, s.p., Správa toků oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň
Katastrální území
Stráž u Tachova, Stráž, okres Tachov