Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. 2235/17 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2, v k.ú. Luleč
Požadovaná cena
17000
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Luleč, Luleč, okres Vyškov