Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 1141/1, o výměře 7 m2, druh pozemku zast.plocha a nádv., a nově vzniklé pozemky parc. č. 1728/10, o výměře 21 m2, druh pozemku ost. plocha, a parc. č. 1728/11 o výměře18 m2, druh pozemku ost. plocha, oddělené z pozemku parc. č. 1728/1 druh pozemku vodní plocha geometrickým plánem č. 946-135/2018.
Požadovaná cena
13800
Platnost do
2019-10-04
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, okres Praha-východ