Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Díl „b“, o výměře 2 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1728/9, druh pozemku vodní plocha,geometrickým plánem č. 1043-209/2018.
Požadovaná cena
600
Platnost do
2019-10-04
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, okres Praha-východ