Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 1646/9, o výměře 110 m2, druh pozemku vodní plocha, oddělený z pozemku parc. č. 1646/5, a parc. č. 1646/10 o výměře 19 m2, druh pozemku vodní plocha, oddělený z pozemku parc. č. 1646/7, oba geometrickým plánem č. 370-231/2018.
Požadovaná cena
7100
Platnost do
2019-10-04
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Srbeč, Srbeč, okres Rakovník