Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
bývalé koryto náhonu, p. č. 458/1 Úhlejov
Požadovaná cena
12650
Platnost do
2019-10-04
Útvar
ST - OPL HK
Katastrální území
Úhlejov, Úhlejov, okres Jičín