Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
odloučené lesní pozemky p.č. 402/14 o výměře 164 m2, p.č. 402/15 o výměře 238 m2, p.č. 402/16 o výměře 22 m2 a p.č. 618 o výměře 349 m2, vše v k.ú. Lhota a odloučený lesní pozemek p.č. 567/7 o výměře 96 m2 v k.ú. Opatovice u Vyškova
Požadovaná cena
10385
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Lhota, Vyškov, okres Vyškov
Katastrální území
Opatovice u Vyškova, Vyškov, okres Vyškov