Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. 3549/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 215 m2, v k.ú. Budišov
Požadovaná cena
4460
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Budišov, Budišov, okres Třebíč