Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek se nachází v obci Litultovice, v blízkosti železniční tratě Odb. Moravice - Svobodné Heřmanice v zastávce Mladecko. Pozemek p. č. 1060/5 byl oddělen od pozemku p. č. 1060 dle geometrického plánu č. 742-28/2018. Na pozemku se nachází silniční váha vlastníka pozemku p.č. 918, včetně budovy. Z hlediska územního plánu se pozemek nachází v ploše DZ - plochy drážní dopravy.
Požadovaná cena
175000
Platnost do
2019-10-07
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Litultovice, Litultovice, okres Opava