Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZeČR
Popis
Pozemek o výměře 13 m2, oddělený geometrickým plánem z parcely č. 3187/1 - vodní plocha. Pozemek je ve funkčním celku s parcelou č. st.755.
Požadovaná cena
2860
Platnost do
2019-10-06
Telefon
956 951 207
E-mail
jana.glistova@lesycr.cz
Osoba
Glistová Jana
Útvar
Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry
Katastrální území
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek