Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
prodej pozemku st.p.č. 279, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 v k.ú. Mikulov v Krušných horách.
Požadovaná cena
4590
Platnost do
2019-10-09
Telefon
956235112
E-mail
pavla.vokalova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Pavla Vokálová
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Mikulov v Krušných horách, Mikulov, okres Teplice