Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
S 1555/16 Jedná se o prodej pozemku p.č. 229/6 o výměře 478 m2, ostatní plocha, oddělen dle GP č. 125-6/2018 z pozemku p.č. 229/4, v k.ú. Hlinky, obec Stanovice.
Požadovaná cena
56000
Platnost do
2019-10-10
Telefon
956 226 106
E-mail
martina.ptackova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Martina Ptáčková
Útvar
LS Toužim
Katastrální území
Hlinky, Stanovice, okres Karlovy Vary