Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nově vzniklé pozemky, vše druh pozemku vodní plocha: parc. č. 839/19, o výměře 14 m2, 839/20, o výměře 7 m2, 839/21, o výměře 54 m2, 839/22 o výměře 36 m2, a parc. č. st. 382, o výměře 34 m2, oddělené z pozemku parc. č. 839/9, vše podle GP č. 439-24/2018 a parc. č. 839/16, o výměře 146 m2, oddělený z pozemku parc. č. 839/13, podle GP č. 433-2017080/2017.
Požadovaná cena
136770
Platnost do
2019-10-09
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Hrdlív, Hrdlív, okres Kladno