Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
prodej nemovité věci - části pozemku parc.č. 675/5 o výměře 376 m2 dle GP 898-1/2019, nově odměřený pozemek je součástí zahrady sousedního vlastníka
Požadovaná cena
201160
Platnost do
2019-10-11
Telefon
596657324
E-mail
tehanova@pod.cz
Osoba
Jana Těhanová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Bukovice u Jeseníka, Jeseník, okres Jeseník