Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 593 o výměře 24 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, a pozemek parc. č. 594, o výměře 466 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 60, stavba občanského vybavení, k. ú. a obec Tochovice, na LV č. 105, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1500000
Platnost do
2019-10-12
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Tochovice, Tochovice, okres Příbram