Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 110, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 261 m2, jehož součástí je stavba (na KN – bydlení) s č. p. 93; na pozemku umístěna kolna, která není předmětem zápisu do KN – součást budovy hlavní, žumpa. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1300000
Platnost do
2019-10-12
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Horušice, Horušice, okres Kutná Hora