Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství _192_19_161
Popis
p.p.č. 2732/3 v k.ú. Dětřichov u Svitav, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Pozemek úzkého tvaru, mírně sklonitý. Pozemek má travnatý povrch, na hranici pozemku živý plot. Na pozemku umístěna vedlejší stavba – kolna 15 m2 bez základů, v majetku jiného vlastníka. Pozemek je pronajatý.
Požadovaná cena
11740
Platnost do
2019-10-15
Telefon
724524271
E-mail
rene.kulhan@lesycr.cz
Osoba
René Kulhan
Útvar
LS Svitavy
Katastrální území
Dětřichov u Svitav, Dětřichov, okres Svitavy